Työlista hallituskaudella

Perussuomalaiset pitävät pienituloisten puolta, turvallisuuteen panostetaan

• Omaishoitajien vapaapäivät turvataan
• Perhehoitajien palkkioita nostetaan
• Takuueläkettä nostetaan
• Toimeentulotuen indeksisidonnaisuus säilyy ja se siirretään KELA:n maksettavaksi
• Yle- vero poistetaan 300.000 pienituloiselta
• YLE:lle myönnetään vähemmän rahaa
• Autovero laskee
• Puolustusmäärärahoja korotetaan
• Poliisien määrärahoja korotetaan
• Vankilaverkko säilytetään
• 8 merkittävää maakuntien liikennehanketta toteutetaan
• Työttömyysetuuksien käyttöä laajennetaan – entistä useampi voi saada tukea
• Paikallinen sopiminen etenee Sote-uudistus etenee – peruspalvelut turvataan
• Kilpailukykysopimus etenee
• Sote-uudistus etenee – peruspalvelut turvataan

Perussuomalaiset pitävät huolta oikeudenmukaisuudesta:

• Puoluetukia leikataan kahdesti
• Ministerien, avustajien ja valtiosihteerien määrää vähennettiin
• Ministerien palkkoja leikataan 7 prosenttia
• Perussuomalaiset esti ylimääräisen puoluetuen maakuntavaaleja varten
• Päästökauppatulojen ja kehitysavun välinen kytky lopetetaan
• Kehitysapua leikataan rajusti
• Tuulivoimatukia leikataan
• Kaivosten sähkövero laskettiin muun teollisuuden tasolle.
• Suurimpiin tuloihin kohdistuvaa solidaarisuusveroa kiristetään
• Pääomaveroa korotetaan
• Ökyveneet ja vesiskootterit laitetaan verolle
• EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille tulee lukukausimaksut
• EU-jäsenmaksu pienenee 150 miljoonaa euroa vuodessa
• Aggressiiviseen verosuunnitteluun puututaan – valtionyhtiöt näyttävät esimerkkiä
• Valtionyhtiöiden johtajien palkkioita, bonuksia ja erokorvauksia karsitaan rajusti
• Veropakolaisuus pistetään kuriin – Portugalin kanssa verosopimus
• Suomen vastuut eurokriisissä eivät kasva. Suomesta ei lähde kriisimaille uutta rahaa, eikä velkoja leikata.

Perussuomalaiset ovat mukana purkamassa turhaa sääntelyä ja korjaamassa historian virheellisyyksiä:

• Paskalaki korjattiin
• Kuntien työntekijöiden viiden vuoden irtisanomissuoja kuntaliitostilanteissa lopetetaan
• Ruotsin kielen vapaaehtoisuutta kokeillaan
• Kauppojen aukioloajat vapautettiin
• Hevosenlannan poltto energiatarkoituksiin sallittiin
• Seteliselkärankaispykälä poistettiin
• Alkoholilain sääntely kevenee – turha byrokratia pois, vahvat oluet ja lonkerot kauppoihin, lisää vientimahdollisuuksia Suomen maahanmuuttopolitiikka on nyt kireämpää kuin koskaan
• Oleskelulupaa ei enää myönnetä humanitaarisen suojelun perusteella
• Perheenyhdistämisten kriteerejä tiukennetaan, edellytyksenä ainakin toimeentuloedellytys ja riippumattomuus sosiaalituista
• Turvapaikkakäsittelyä nopeutetaan – valitusaika lyhenee
• Lähtömaiden turvallisuusarvioita tarkastetaan
• Vapaaehtoisia palautuksia toteutetaan tehokkaasti – jo tuhannet turvapaikanhakijat palaavat vapaaehtoisesti kotimaahansa
• Kaikki oleskeluluvat myönnetään määräaikaisiksi
• Myönnettävien sosiaaliturvatukien tasoja pienennetään
• Kunnissa pakolaisten vastaanottaminen ja vastaanottokeskusten perustaminen perustuu vapaaehtoisuuteen
• Tiedotetaan aktiivisesti ja tapauskohtaisesti hakijoiden lähtömaihin Suomen turvapaikkapolitiikan muutoksista sekä realistisesta nykytilanteesta
• Turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot EU:ssa säilytetään vapaaehtoisena
• Hallituksella 80 kohtainen maahanmuuton toimenpideohjelma, joka toteutetaan
• PS maahanmuuttopolitiikasta on tullut Suomen maahanmuuttopolitiikka

Perussuomalaiset vaikuttavat hallituksessa joka päivä ja merkitystä on myös niillä asioilla, joita jätetään tekemättä ja jotka säilytetään ennallaan kun uusista päätöksistä neuvotellaan:

• Hallintarekisteriä ei tule
• Aktiivisen katumisen lakia ei tule
• Peruspäivärahaa ei leikata työttömiltä
• Kotihoidontukea ei leikata
• Ansiosidonnaisen taso säilyy
• Eläkeläisten asumistukea ei leikata
• Arvonlisäveroa ei koroteta
• Ulkomaalaisen työvoiman tarveharkinta säilyy